O nás

Od nášho založenia v roku 2007 sa internetový marketing výrazne zmenil, avšak naše poslanie zostáva stále rovnaké. Pomáhať firmám dosahovať merateľné výsledky.

Pre ConsultOne je charakteristický proaktívny prístup a orientácia na výsledky – konverzie, CPO, ROAS a celkové ROI internetového marketingu. Riešenia problémov nielen implementujeme, ale ich aj sami navrhujeme.

„Meriame. Analyzujeme. Vyhodnocujeme.“